September 2008 Archives

Husker du UD 3-1 Veiledning i militært lederskap?

Den såkalte "Svarteboka" kom ut på begynnelsen av 1970-tallet og la grunnlag for en stille revolusjon innen lederskap i Hæren. Nå er UD 3-1 oppe til ny vurdering. Spørsmålet er om den har tålt tidens tann?

"Tanker om militært lederskap i utvikling" er en meget interessant samling av innlegg om temaet. Den har vekket debatt internt i Hæren, og anbefales for våre medlemmer. Du kan lese den her, eller laste den ned i pdf-format:

http://www.krigsskolen.no/skoleboker/Tanker-om-milit%C3%A6rt-lederskap-i-utvikling.pdf

FORPOSTEN PÅ NETT!

Det kjente KS-blad FORPOSTEN er nå tilbake på internett i enda bedre utgave.

Gå til www.forposten.no og se hva som skjer på KS!

GIH's foredrag: Anbefalt lesning!