February 2009 Archives

ÅRSMØTET 2009 NÆRMER SEG!

Møtet avholdes i T-10 på torsdag 16. april kl 1800-2000.

Innledningsvis har vi et foredrag over aktuelt tema, før selve årsmøtet starter.

Etter møtet er baren åpen til kl 2100.

Har du et forslag som bør tas opp på årsmøtet?

Send det til styreleder i vanllig post eller e-post innen onsdag 18. mars kl 2200.