March 2009 Archives

Ny generalinspektør for Hæren er utnevnt!

"I morgen angriber vi igjen!"

Den danske mekaniserte infanteribataljonens erfaringer fra operasjonene i Helmandprovinsen i Afghanistan august 2007 til februar 2008 er beskrevet i boken "I morgen angriber vi igjen" (K. Hundevadt, 2008, Jyllands-Postens Forlag. ISBN 978-87-7692-186-6).Danske_soldater_i_Helmand.jpg

I boken deler bataljonssjefen, oblt Kim Kristensen, sine erfaringer fra perioden som sjef under særdeles krevende forhold. Dette er uhyre interessant og relevant lesning for norske offiserer!

Her finner du et sammendrag av boken, skrevet av seksjonen for Militære Erfaringer ved TRADOK:

I morgen angriber vi igjen.doc