May 2009 Archives

Når Sverre Diesen går av for aldersgrensen i november, rykker 2 av hans kullkamerater opp.

Harald Sunde blir ny Forsvarssjef 1. oktober og Bernt Iver Ferdinand Brovold blir ny sjef for Operativt Hovedkvarter. Dette skal Krigsskolens venners Styre feire den 15 juni hos formannen, som kan gå¨god for alle disse 3 generalene, etter å ha tilbragt 3 år i telt med disse fra 76-79.

Alle styremedlemmer, inklusive varamedlemmer innkalles til første møte for nytt styre.

Meld fra til Per Olav Apalnes om du kan/ikke kan delta på papal@online.no ASAP.

Kreativ bruk av gamle scenarier som bakteppe for å trene oppdragsanalyse på taktisk nivå.
Det er vanskelig å sette en merkelapp på denne befaringen som dekker alt som stod i fokus.  Innledningen var en avhandling i militær psykologi og påkjenninger i strid, forfattet av Sverre Bratland.  Refleksjoner over etikk og krav til jobben som soldat.
Trefningene ved HØLJERAST, BAGN og ISLANDSMOEN ble satt i fokus med gruppevis vurderinger av faktorene lendet, fienden og egne styrker.  Oppdraget var likt svært likt det som ble gitt for snart 70 år siden.  Det som faktisk skjedde i april 1940 ble så grundig presentert.
Det ble gitt en særlig oppmerksomhet til trefningene i Gråbeinhølet og Bagnsbergene gård.
Kvelden og natten ble tilbrakt på Bagnsbergene gård.  Befaringen ble avsluttet påfølgende dag med besøk til Bygdesamlingen ved Islandsmoen.
Intressant.  Og meget godt forberedt og gjennomført.  Takk for at jeg fikk være med.
Roy Tore Ottesen