Krigsstedsbefaring i Valdres 20 - 21.08.2009

Kreativ bruk av gamle scenarier som bakteppe for å trene oppdragsanalyse på taktisk nivå.
Det er vanskelig å sette en merkelapp på denne befaringen som dekker alt som stod i fokus.  Innledningen var en avhandling i militær psykologi og påkjenninger i strid, forfattet av Sverre Bratland.  Refleksjoner over etikk og krav til jobben som soldat.
Trefningene ved HØLJERAST, BAGN og ISLANDSMOEN ble satt i fokus med gruppevis vurderinger av faktorene lendet, fienden og egne styrker.  Oppdraget var likt svært likt det som ble gitt for snart 70 år siden.  Det som faktisk skjedde i april 1940 ble så grundig presentert.
Det ble gitt en særlig oppmerksomhet til trefningene i Gråbeinhølet og Bagnsbergene gård.
Kvelden og natten ble tilbrakt på Bagnsbergene gård.  Befaringen ble avsluttet påfølgende dag med besøk til Bygdesamlingen ved Islandsmoen.
Intressant.  Og meget godt forberedt og gjennomført.  Takk for at jeg fikk være med.
Roy Tore Ottesen

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18