August 2009 Archives

Historien gjentar seg.

Jeg husker at jeg nærmest ble sett på som opprører dengang jeg skaffet den første PC'en til et kompani i Forsvaret med kompaniets bruspantepenger i 1984. PC med skriver kostet dengang kr 40.000.- inklusive rabatt. - Hva skulle et kompani med noe slikt?

Senere ble jeg sjef for Hærstabens Tele- og Datakontor - Hva skulle man med noe slik?

For 3 år siden lurte jeg meg inn på Facebook. Da ble jeg sett på som en femtiåring som prøvde å være fjortis. - Hva gjør du der 'a ?

Jeg ønsker de som mener at Krigsskolens venner består av gubbiser, som syntes alt var bedre under krigen - velkommen til å bidra til å få fart på gruppa. Min rolle som Formann er å være fasilitator og tilrettelegger for at andre bidrar. Håper at de nå godt over 100 (114 akkurat nå) Facebookmedlemmene begynner å bruke våre egne hjemmesider - Dette var hele hensikten med å etablere Facebookgruppa - Er dere med eller?

Generalløytnant og tidligere Krigsskolesjef Kjell Grandhagen er utnenvt i Statsråd i dag.

Krigsskolens venner gratulerer.

Aktiviteter

AKTIVITETER 2009:

14 oktober: Høstmøte (kl 1800-2000 i T-10) + baråpning etter møtet

Dette blir et meget brennhett tema, som Aslak Bonde vil styre.

Nemlig norsk deltakelse i krig utenfor landets grenser, sett med en fars øyne og hans sønn som begge er Krigsskolevenner.

Det legges opp til foredrag og dialog mellom Far og sønn, som hhv. var hjemme og ute i striden.  Hvilke tanker disse gjorde både før under og etter oppdraget.

 Kulturelt innslag planlegges også denne dagen. Nærmere info kommer etter Styremøtet 7 .september.


Afghanistan.jpg

 

 

 

16. april 09: Årsmøte 2009 (kl 1800-2000, i T-10). Innledende foredrag + baråpning etter møtet.

Juni 09 (dato eno): Utdeling av Hedersprisen v/styreleder, til kadett i avgangskullet KS 2006-09 (Fanehallen, Akershus Festning).

14-18 august 09: Kampstedbefaring på Narvikavsnittet sammen med KS (administrative bestemmelser legges ut senere, - påmelding eno). NB: Krever GOD FYSISK FORM! Fotmarsj i bratt lende fra Vassdalen oppover i fjellet. KSV-deltaker(e) må ha eget telt, forpleining etc. NB: KSV sponser denne turen med kr 1.500,- pr deltaker (inntil 3 stk).

28-29 juli 09: Kampstedbefaring i Bagn/Valdres sammen med KS (administrative bestemmelser legges ut senere, - påmelding til Styret eno). Også her kreves god fysisk form, om enn ikke i så stor grad som på Narvikturen (lettere lende). KSV-deltaker(e) må ha eget telt, forpleining etc. KSV sponser denne turen med kr 500,- pr deltaker (inntil 3 stk). 

NB: Ny runde på samme sted sammen med KS Kvalifiseringskurs i uke 35 (27-28 august).

Oktober 09 (dato eno): Filmvisning i Filmens Hus av filmen "Krieg in der Arktis" (evt en annen aktuell film med krigshistorisk tema).

November 09 (dato eno): Foredrag i T-10. Aktuelt sikkerhetspolitisk tema. Foredragsholder samt praktiske detaljer legges ut senere.

STYREMØTER FØRSTE HALVÅR/2009:

  • Mandag 9. februar kl 1630-1800
  • Mandag 9. mars kl 1630-1800
  • Torsdag 16. april kl 1630-1745 (etterfulgt av årsmøtet kl 1800-2000)
  • Mandag 11. mai kl 1630-1800

Alle møter avholdes i KSV's nye lokaler i T-10.

Tid og sted, som vanlig Tollbugata 10 klokka 1630-1759

Vi møttes for å planlegge høstsemesteret.

Både styrerepresentanter og varemedlemmer møtte opp mannsterke - Vi har endel spenstige ideer til høstens hovedattraksjon. Som er berammet til onsdag 14 oktober.

Rune Sletner er Prosjektleder for Høstarrangementet

Vi åpnet en ny konto for innbetaling av kr 150.- medlemsavgiften. 1503.12.17579.

De som er interessert i å være med på Folk og Forsvars Studietur onsdag 7 oktober - fredag 9 oktober melder fra til papal@online.no - som vil sende info til disse. Turen er subsidiert i utgangspunktet og koster kun kr 1500.- (inklusive kr 1000.- i støtte fra KSV).

Petter Kjendlie ble uThumbnail image for KSVSTYRE.jpgtpekt som sponsorgeneral for KSV og fikk vide fullmakter til å ivareta foreningens økonomiske interesser. Jfr formålsparagraf.