Aktiviteter

AKTIVITETER 2009:

14 oktober: Høstmøte (kl 1800-2000 i T-10) + baråpning etter møtet

Dette blir et meget brennhett tema, som Aslak Bonde vil styre.

Nemlig norsk deltakelse i krig utenfor landets grenser, sett med en fars øyne og hans sønn som begge er Krigsskolevenner.

Det legges opp til foredrag og dialog mellom Far og sønn, som hhv. var hjemme og ute i striden.  Hvilke tanker disse gjorde både før under og etter oppdraget.

 Kulturelt innslag planlegges også denne dagen. Nærmere info kommer etter Styremøtet 7 .september.


Afghanistan.jpg

 

 

 

16. april 09: Årsmøte 2009 (kl 1800-2000, i T-10). Innledende foredrag + baråpning etter møtet.

Juni 09 (dato eno): Utdeling av Hedersprisen v/styreleder, til kadett i avgangskullet KS 2006-09 (Fanehallen, Akershus Festning).

14-18 august 09: Kampstedbefaring på Narvikavsnittet sammen med KS (administrative bestemmelser legges ut senere, - påmelding eno). NB: Krever GOD FYSISK FORM! Fotmarsj i bratt lende fra Vassdalen oppover i fjellet. KSV-deltaker(e) må ha eget telt, forpleining etc. NB: KSV sponser denne turen med kr 1.500,- pr deltaker (inntil 3 stk).

28-29 juli 09: Kampstedbefaring i Bagn/Valdres sammen med KS (administrative bestemmelser legges ut senere, - påmelding til Styret eno). Også her kreves god fysisk form, om enn ikke i så stor grad som på Narvikturen (lettere lende). KSV-deltaker(e) må ha eget telt, forpleining etc. KSV sponser denne turen med kr 500,- pr deltaker (inntil 3 stk). 

NB: Ny runde på samme sted sammen med KS Kvalifiseringskurs i uke 35 (27-28 august).

Oktober 09 (dato eno): Filmvisning i Filmens Hus av filmen "Krieg in der Arktis" (evt en annen aktuell film med krigshistorisk tema).

November 09 (dato eno): Foredrag i T-10. Aktuelt sikkerhetspolitisk tema. Foredragsholder samt praktiske detaljer legges ut senere.

STYREMØTER FØRSTE HALVÅR/2009:

  • Mandag 9. februar kl 1630-1800
  • Mandag 9. mars kl 1630-1800
  • Torsdag 16. april kl 1630-1745 (etterfulgt av årsmøtet kl 1800-2000)
  • Mandag 11. mai kl 1630-1800

Alle møter avholdes i KSV's nye lokaler i T-10.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18