September 2009 Archives

Kristin Lund ble utnevnt i statsråd i dag http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=189277 

I likhet med de øvrige generalene som kommer fra Hæren tilfredsstiller hun kravene for å bli Krigsskole Venn, nå gjenstår det å se om hun vil være en Krigsskolevenn.

Hennes forgjengere er i hovedsak Krigsskole Venner og det er viktig med tradisjoner.

VI ønsker henne både lykke til som fremtidig General og Krigsskolevenn.