Ny Generalinspektør for Heimevernet utnevnt

Kristin Lund ble utnevnt i statsråd i dag http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=189277 

I likhet med de øvrige generalene som kommer fra Hæren tilfredsstiller hun kravene for å bli Krigsskole Venn, nå gjenstår det å se om hun vil være en Krigsskolevenn.

Hennes forgjengere er i hovedsak Krigsskole Venner og det er viktig med tradisjoner.

VI ønsker henne både lykke til som fremtidig General og Krigsskolevenn.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18