Oppfølging av Høstmøtet 14. oktober

På denne siden vil KSV sørge for at det blir lagt ut oppdaterte innlegg i fortsettelsen av møtet.
Innleggene fra Facebook: <klikk her>  vil bli overført hit etterhvert og bli strøket fra Facebook. -  Se under bildene til Jan Petter Husebye.


Arne Prans dikt

L E D E R N E

(som skal ha blitt til fra tiden han jobbet i bankvesenet)
Framført under Krigsskolens Venners møte 14.10.2010


Det er nok et mandagsmøte,
vi har alle fått på dress.
Litt kaffe og noe å bite i,
intet stort forventingspress.
Vi sitter litt tilbak
elent
med armene i kors.
Reviret skal forsvares
om vi til og med må sloss.

Agendaen er syltynn,
men skitt au - hva gjør det.
Hold beslutningene langt unna,
det er ikke her at ting skal skje.
Kjør et eget lite møte,
med din egen lille "klubb".
Så kan de andre sitte å hate
når de blir tatt rotta på til slutt.

Hva så?

Noen kommer, noen går.
Noen gir deg kanskje banesår.
Nye menn og nye skikker,
noen gråter andre nikker.
Slik blir slit og strev belønnet,
de som nikker blir berømmet.

2010-10-14  01 KSV-Møte-T10.jpg

2010-10-14  02 KSV-Møte-T10.jpg
2010-10-14  03 KSV-Møte-T10.jpg2010-10-14  04b KSV-Møte-T10.jpg2010-10-14  05 KSV-Møte-T10.jpg2010-10-14  06 KSV-Møte-T10.jpg2010-10-14  07 KSV-Møte-T10.jpg

Ordstyrer var Magne Lerø - Redaktør i bladet Ledelse


Krigsskolesjef Arne Opperud og Kadett Magnus Ivarson ga innblikk i Krigsskolens rekruttering og lederutvikling. Evne til analytisk, selvstendig tenking og samtidig omtanke for sine omgivelser har preget lederutviklingen.


Arne Pran reflekterte over gode og dårlige ledere, samt leste sitt dikt om "Nikkelederne". Lederskapet i Forsvaret har vært både godt og dårlig. Sammenliknet med det sivile samfunn har Forsvaret ikke mye å skamme seg over. Snarere tvert imot.

Bård Mikkelsen redegjorde for sivil bruk Krigsskoleutdannelse ogoffisersersfaring. Kjenn deg selv, tren ledelse i praksis på alle nivå og gjør det du tror på.

Ola H. Strand sa at utdanningen og erfaringen fra Forsvaret var et godt grunnlag for å lede sivil virksomhet. Det er kamp om de mest omstillingsdyktige og fremtidsrettede, som har bevisst forhold til samspillet mellom mennesker og teknologi. 

Bjørn Robert Dahl fokuserte på situasjonsforståelse. Ledere skal ikke være administratorer av tall, som styres av tilfeldige mediaoppslag. De må ta seg tid til å forstå helheten og bygge opp gode relasjoner på tvers av kulturer. 


Formannen viste til hensikten med at Krigskolens venner årlig deler ut en hederspris til:

 "Den kadett som etter skolens og sine kullkameraters vurdering, gjennom frivillig innsats, har gjort mest for samarbeid og kameratskap i avdelingen."

 
Å skape gode team, ta vare på hverandre og utføre en profesjonell lederjobb var en rød tråd i debatten. Vi avsluttet selvsagt presis kl. 2000. 


Deretter var det sosial samling med Pizza i kjelleren, der debatten fortsatte........

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18