Brusseltur med Folk og Forsvar

Artikkel ved Leif Buseth og Tore Johansen

På Folk og Forsvars (FoF) studietur til Brussel i desember siste år fikk også KSV tildelt 2 plasser. I tillegg til FoFs 25 deltagere hadde også Atlanterhavskomiteen 25 deltagere, blant annet flere politiske rådgivere fra partiene på Stortinget. Her følger en kort rapport om turen.

Etter grytidlig fremmøte på OSL og grei flytur til Brussel ble vi innkvartert på Hotel Metropole midt i byen. Ettermiddagen var til egen disposisjon, og de fleste avspasserte Brussels kjente steder inkludert testing av noen av Belgias knappe 500 forskjellige ølsorter og ditto gode middager! 


1.jpg
2.jpg
3.jpg4.jpg
Neste morgen gikk turen til NATO hovedkvarteret like ved flyplassen. Dette er NATOs politiske senter, og vi fikk meget gode orienteringer om både den politiske og militærpolitiske dagsorden og problemer av generalløytnant Arne Bård Dahlhaug (sjef for den norske Militærmisjonen ved hovedkvarteret (MMB)) og den norske NATO-ambassadøren Vegard Ellefsen og hans stab. Hovedpunktene som ble berørt her var NATOs besluttningsordninger, Afghanstan, NATO-Russland problemstillinger, EU og Norge (ved rep for den norske EU-delegasjonen) og Media Operations (ved rep fra NATO Public Diplomacy Division). Særlig Dahlhaug var frittalende og kommenterte mange problemstillinger på en meget åpen måte. Mange deltagere stilte spørsmål både underveis og i spesielt avsatt spørsmål/svar-sesjon på slutten av dagen.

Dagen ble avsluttet med mottagelse i EU-ambassadørens (Oda Helen Sletnes) residens, hvor også NATO-ambassadøren bodde! De er faktisk gift med hverandre...

Neste dag var avsatt til besøk i SHAPE; NATOs militære europakommando ca 10 mil syd for Brussel, hvor kontréadmiral Jørgen Bergrav innledet dagen med nok et frittalende kåseri rundt tema NATO i dag og i morgen inkludert Norges forhold/problemer. Mange deltagere fikk nok nye tanker omkring problemstillingene i NATO etter dette.

5.jpg
Deretter ble vi orientert om "NATO and Allied Command Operations" av en representant fra SHAPE; denne var nok litt vanskelig tilgjengelig for noen da den ble gjennomført på engelsk av en fransk stabsoffiser.

6.jpg

7.jpg


Etter lunsj i SHAPE Club var den militære delen over og på turen tilbake til flyplassen ble det en kort stop ved Waterloo hvor det var mulighet for å se litt nærmere på detaljene omkring det kjente slaget den 18 juni 1815.

8.jpg9.jpg


Alt i alt en interessant tur med gode og frittalende orienteringer om både militære og militærpolitiske problemstillinger som er viktige å holde styr på og kjenne til for alle med interesse for fremtiden.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18