Generalforsamling 6. april 2011

Onsdag 6. april 2011 kl 1730-2200 i Tollbugata 10.


Vi inviterer til paneldebatt omkring temaet:

"Bør Krigslovene gjøres gjeldende for våre styrker i utlandet som deltar i krigslignende tilstander"                                                                                                              

Lysbilde1.jpg
Deltakere:

Generaladvokat        Arne Willy Dahl

Forsvarsadvokat      John Christian Elden

Juridisk rådgiver      Lars Morten Bjørkholt

Gen sekr NIVO          Vidar Falck

Leder SIOPS              Anders Grindaker

Fra Departementet  Eno.


·       Paneldebatt 1830-2000 deretter er det åpen bar med pizza - 2200.

Sakliste årsmøtet (1730-1814):

1.     Åpning v/styreleder

2.     Årsmøtets gjennomføring v/styreleder

3.     Styrets årsberetning v/styreleder

4.     Foreningens regnskap for 2010 v/nestleder

5.     Revisors beretning v/revisor

6.     Vedtak av ansvarsfrihet for styret

7.     Arbeidsplan for neste år

8.     Innkomne forslag:

9.     Valg til styret (v/valgkomiteen)

10.  Valg av revisorer (v/valgkomiteen)

11.  Valg av valgkomité (v/styreleder)

12.  Fastsettelse av kontingent for 2011

 

·       Årsberetning og regnskap for 2010 samt valgkomiteens innstilling blir lagt ut på møtet.

·       Vi minner om at årsmøtet berammet i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

·       Boken "For Parykk og Sabel" selges for kr 150,- til møtedeltakerne på årsmøtet.

  • Innkallingen sendes som e-post til medlemmer som har det og som ordinært brev til øvrige.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18