June 2011 Archives


DSC_4838.jpgKadett Kjell Arne Eide,

Begrunnelse for tildeling av Krigsskolens venners hederspris er:

"Enkelte drar lasset mer enn andre.

Enkelte stiller høyere krav til seg selv og medkolleger enn andre. Vedkommende bryr seg oppriktig, og vil alltid det beste.

Denne kadetten har vært en stor bidragsyter for kullets og Krigsskolens beste. Både hva angår det sosiale i form av sammenkomster, men også faglig til helheten på Krigsskolen gjennom en ærlig og åpen dialog med side- og overordnede. 

Vi er takknemlige for dine bidrag!

Gratulerer med Krigsskolens venners hederspris."

DSC_4817.JPG


Utdelingen skjedde under den høytidelige avslutningsseremonien på Akershus festning 23 juni med Generalinspektøren for Hæren, Krigsskolesjefen, skoleledelsen og alle avgangskadettene med deres familier til stede.

Nedenfor følger en liten billedkavalkade.

Dette var hva formannen i Krigsskolens Venner og Hedersprismottakeren så på. Ikke så rart formannen var litt alvorlig:

DSC_4809.JPG


DSC_4823.JPG

Krigsskolens Venner inviterer til møte med tema CSR på Linderud leir kl 1800-2200. 
Corporate Social Responsibility er bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

Regjeringen i Norge har dedikert en egen stortingsmelding (nummer 10) til dette området. Her anbefales norske bedrifter blant annet innmelding i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig CSR-rammeverk, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige drift.


Med Livet som innsats og med mulighet for å få andres liv/død på samvittigheten er kravet til offiserers holdning til omgivelsene avgjørende.

Vi har fått med debattanter med klare meldinger om hvilke krav må stilles til offiserer og ledere som er Norges ansikt utad i fremmede kulturer.
Lysbilde1.png