Høstmøte onsdag 12 oktober kl 1800

Krigsskolens Venner inviterer til møte med tema CSR på Linderud leir kl 1800-2200. 
Corporate Social Responsibility er bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

Regjeringen i Norge har dedikert en egen stortingsmelding (nummer 10) til dette området. Her anbefales norske bedrifter blant annet innmelding i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig CSR-rammeverk, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige drift.


Med Livet som innsats og med mulighet for å få andres liv/død på samvittigheten er kravet til offiserers holdning til omgivelsene avgjørende.

Vi har fått med debattanter med klare meldinger om hvilke krav må stilles til offiserer og ledere som er Norges ansikt utad i fremmede kulturer.
Lysbilde1.png

 

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18