December 2011 Archives

Krigsskolens Venner takker alle sine medlemmer og venner fore et begivenhetsrikt år.
Planen for neste år er stort sett på plass og Generalforsamlingen er berammet til onsdag 18 april.
Vi satser på ytterligere engasjement i 2012 og inntil vi møtes oppfordres dere til å kikke på den elektroniske versjonen av Forposten 
Julebukk.jpgSe også disse linkene, dersom du er ivrig på de sosiale medier: