February 2012 Archives


På møtet fikk vi besøk av Generalinspektøren for Hæren. Han peker på tidspunkt for neste styremøte. Generalforsamling er 18. april kl 1800 på Linedrud og invitasjon vil bli kunngjort på diverese kanaler, inklusive de sosiale medier.
Håper at det kommer fler generaler på generalforsamlingen.
Påmleding kan gjøres på disse linkene:
Klikke her: Facebook
eller her: LinkedIn
Evt. send mail til Per Olav Apalnes