Styremøte i Krigsskolens Venner


På møtet fikk vi besøk av Generalinspektøren for Hæren. Han peker på tidspunkt for neste styremøte. Generalforsamling er 18. april kl 1800 på Linedrud og invitasjon vil bli kunngjort på diverese kanaler, inklusive de sosiale medier.
Håper at det kommer fler generaler på generalforsamlingen.
Påmleding kan gjøres på disse linkene:
Klikke her: Facebook
eller her: LinkedIn
Evt. send mail til Per Olav Apalnes 

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18