Hyggelig overraskelse

Et av de taktiske prinsipper er OVERRASKELSE
Når dette er overraskelsen, så må vi si at den var positiv.

Her er meldingen som KSV mottok:

Krigsskolens Venner

v/Leder Per Olav Apalnes


Jeg var Distriktsguvernør i Rotary i år 2004 - 2005. Rotary Norge

hadde på dette tidspkt i alt 7 Guvernører. Under vårt tjenesteår

utviklet det seg et vennskap som vi nå tar vare på gjennom årlige

samlinger. Årets samling fant sted i Oslo i tiden 5-7 juni. Som en del

av programmet under samlingen hadde vi et besøk i T - 10 den 6. juni.

Som tidligere skolesjef ved KS og erkeinfanterist vet jeg at

overraskelse er et viktig prinsipp. Ingen i gruppen på ialt 14

guvernører med ektefeller viste hvor de var før vi sto inne på

gårdsplassen. Her tok Jannicke Sandvik imot oss og vi hadde nesten 2

timers sightseeing. Under denne runden ble KS Venner omtalt som

støttespiller og sentral aktør i å ta vare på T - 10.

Mine venner var så imponert over T - 10 at det i taknemlighet ble

vedtatt å gi kr 500 til venneforeningen. Beløpet overføres  kto

15031217579 i dag.


Vennlig hilsen


Sigurd Friis

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18