July 2012 Archives

Invitasjon

KS Venner vil gjerne markere den betydning oberst Angell har hatt for norsk skihistorie og som forsvarsvenn.  Han levde et fargerikt liv og utga flere krigshistoriske bøker, reiseskildringer og guttebøker. Han var bl a den første som gikk på ski (1884) over Hardangervidda fra Bergen til Kristiania. 

Tid:  Onsdag 22. august kl 17.00 - Oberst Angells fødselsdag

Sted: Statuen av oberst Angell v/Holmenkollen restaurant - Holmenkollveien 119 (stoppested også for trikken) - kan googles.

Markeringen vil ha en enkel form med blomsternedleggelse og noen ord om Angells liv og virke som offiser.  Etterpå samles vi til en øl og sosialt samvær på Holmenkollen restaurant. 

Vi håper at mange av våre medlemmer og andre interesserte har anledning til å delta.

Til orientering har Oslo kommune stilt seg positiv til at en slik markering finner sted.


Obesrt_Angell.jpg


 

 


Hederprisen ble i år delt ut til kadett Helge Rødø.
RØDØ.jpg
Foto Jan Erik Kvam - Hærens Kommunikasjonsavdeling

Kulledelsen og de tillitsvalgte i avgangskullet ved KS anbefalte dette grunnet Rødø sin innsats for å hjelpe den enkelte kadett innen personlige skyteferdigheter, særlig opp mot eksamen. Det er mange kadetter som skylder Helge en stor takk for hans bidrag til deres egenferdigheter. Han er også en meget sosialt anlagt kadett som bidrar ofte i forskjellige sosiale settinger.