Invitasjon

KS Venner vil gjerne markere den betydning oberst Angell har hatt for norsk skihistorie og som forsvarsvenn.  Han levde et fargerikt liv og utga flere krigshistoriske bøker, reiseskildringer og guttebøker. Han var bl a den første som gikk på ski (1884) over Hardangervidda fra Bergen til Kristiania. 

Tid:  Onsdag 22. august kl 17.00 - Oberst Angells fødselsdag

Sted: Statuen av oberst Angell v/Holmenkollen restaurant - Holmenkollveien 119 (stoppested også for trikken) - kan googles.

Markeringen vil ha en enkel form med blomsternedleggelse og noen ord om Angells liv og virke som offiser.  Etterpå samles vi til en øl og sosialt samvær på Holmenkollen restaurant. 

Vi håper at mange av våre medlemmer og andre interesserte har anledning til å delta.

Til orientering har Oslo kommune stilt seg positiv til at en slik markering finner sted.


Obesrt_Angell.jpg


 

 


Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18