November 2012 Archives

Samarbeidet mellom Politet og Forsvaret.

Ta med legitimasjon for innpassering i vakta - og møt opp kl 18:50. 

Generalforamlingen starter kl 18:00 - møt opp på denne kl 17:50

Debattpanelet.KSV.pngHvilke tema kan være interessante å ta opp, uten at vi her skal forskuttere debattinnholdet.
Forsvarsbudsjettet er på 42 MRD og Politibudsjettet på 10 MRD - Tilsammen over 50 MRD.
Hvordan få mer trygghet ved å disponere disse midlene smaretere?
Hva med samordning av ledelse og kommandostruktur, utvikling og drift av felles kommando og kontrollsystemer (IT), synkronisering av vakt, beredskap og øvelser ?
Disponering av materiell - kjøretøyer, helikoptere, våpensystemer og samarbeid om utdanning samt samarbeid og disponering av personellet ved krise og krig...

Gjensidig  bistand  - historikk 

- HVA, HVOR, NÅR, HVORLEDES og HVORFOR

- bistandsinnstruksen - anmodningsprosessen - hva kan tilbys

Konkrete spørsmål du vil ha tatt opp sendes til poa@cogito.as innen onsdag 17/4 kl 12:00. 

Representanter fra de øvrige nødetatene er etterlyst av enkelte. Disse er også velkomne til å sitte i salen og delta i debatten.

Tiden er moden for å se framover etter at vi har kikket mye i speilet siden 22/7-2011.
 


Utdrag fra tidligere rapport om konkrete tiltak:
22.julikommisjonen.pngEksempel på strakstiltak og litt mer langsiktig .... samt historikk fra 1984


Påmelding til Facebook

Generalforsamlingen for 2013 foregår på Linderud onsdag 17. april kl 1800-1845.  Innkalling er sendt ut fra sekretæren på mail til de som har dette og brev til øvrige.

Umiddelbart etter generalforsamlingen gjennomføres Vårmøtet, med paneldebatt. 
Tema: "Hvordan styrke samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret".

Nå gjelder det at Kadettsamfundet og tilsvarende på Politihøgskolen tar tak i denne muligheten til å møtes, sammen med samfunnsengasjerte kolleger som ønsker å utnytte felles ressurser best mulig.

Agenda:

a. Åpning ved styreleder

b. Årsmøtets gjennomføring v/styreleder:

    • Forretningsorden

    • Valg av medlemmer til å underskrive protokollen

    • Valg av dirigent/ordstyrer

c. Styrets årsberetning v/styreleder

d. Foreningens regnskap v/sekretær/kasserer

e. Revisors beretning v/revisor

f. Vedtak av ansvarsfrihet for styret

g. Arbeidsplan for neste år

h. Innkomne forslag* - (Hederspris og Kontingent)

i. Valg til styret

j. Valg av to revisorer

k. Valg av valgkomité med to medlemmer

l. Fastsettelse av kontingenten.    

Ved inngangen til 2013 hadde foreningen ca. kr 100.000.- i banken, samt 810 bøker og 8 Hedersprisstatuetter.

* Nye statutter for Hedersprisen: http://www.krigsskolensvenner.no/home/hedersprisen2013.html  

* Styret foreslår i stedet for årlig kontingent på kr 150,  et livsvarig medlemskap på kr 500.- 

   For eksisterende medlemmer som har betalt vil et livsvarig medlemskap koste kr 300.

Innmelding skjer slik: http://www.krigsskolensvenner.no/kontakt/


Etter generalforsamlingen kl 1845 er det beinstrekk, før Vårmøtet starter presis kl 1900.


"Gamle" medlemmer bes betale kr 300.- til konto: 15031217579 

Nye medlemmer betaler kr 500.- til samme konto