Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen for 2013 foregår på Linderud onsdag 17. april kl 1800-1845.  Innkalling er sendt ut fra sekretæren på mail til de som har dette og brev til øvrige.

Umiddelbart etter generalforsamlingen gjennomføres Vårmøtet, med paneldebatt. 
Tema: "Hvordan styrke samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret".

Nå gjelder det at Kadettsamfundet og tilsvarende på Politihøgskolen tar tak i denne muligheten til å møtes, sammen med samfunnsengasjerte kolleger som ønsker å utnytte felles ressurser best mulig.

Agenda:

a. Åpning ved styreleder

b. Årsmøtets gjennomføring v/styreleder:

    • Forretningsorden

    • Valg av medlemmer til å underskrive protokollen

    • Valg av dirigent/ordstyrer

c. Styrets årsberetning v/styreleder

d. Foreningens regnskap v/sekretær/kasserer

e. Revisors beretning v/revisor

f. Vedtak av ansvarsfrihet for styret

g. Arbeidsplan for neste år

h. Innkomne forslag* - (Hederspris og Kontingent)

i. Valg til styret

j. Valg av to revisorer

k. Valg av valgkomité med to medlemmer

l. Fastsettelse av kontingenten.    

Ved inngangen til 2013 hadde foreningen ca. kr 100.000.- i banken, samt 810 bøker og 8 Hedersprisstatuetter.

* Nye statutter for Hedersprisen: http://www.krigsskolensvenner.no/home/hedersprisen2013.html  

* Styret foreslår i stedet for årlig kontingent på kr 150,  et livsvarig medlemskap på kr 500.- 

   For eksisterende medlemmer som har betalt vil et livsvarig medlemskap koste kr 300.

Innmelding skjer slik: http://www.krigsskolensvenner.no/kontakt/


Etter generalforsamlingen kl 1845 er det beinstrekk, før Vårmøtet starter presis kl 1900.


"Gamle" medlemmer bes betale kr 300.- til konto: 15031217579 

Nye medlemmer betaler kr 500.- til samme kontoNyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18