Vårmøtet 17 april 2013 kl 1900

Samarbeidet mellom Politet og Forsvaret.

Ta med legitimasjon for innpassering i vakta - og møt opp kl 18:50. 

Generalforamlingen starter kl 18:00 - møt opp på denne kl 17:50

Debattpanelet.KSV.pngHvilke tema kan være interessante å ta opp, uten at vi her skal forskuttere debattinnholdet.
Forsvarsbudsjettet er på 42 MRD og Politibudsjettet på 10 MRD - Tilsammen over 50 MRD.
Hvordan få mer trygghet ved å disponere disse midlene smaretere?
Hva med samordning av ledelse og kommandostruktur, utvikling og drift av felles kommando og kontrollsystemer (IT), synkronisering av vakt, beredskap og øvelser ?
Disponering av materiell - kjøretøyer, helikoptere, våpensystemer og samarbeid om utdanning samt samarbeid og disponering av personellet ved krise og krig...

Gjensidig  bistand  - historikk 

- HVA, HVOR, NÅR, HVORLEDES og HVORFOR

- bistandsinnstruksen - anmodningsprosessen - hva kan tilbys

Konkrete spørsmål du vil ha tatt opp sendes til poa@cogito.as innen onsdag 17/4 kl 12:00. 

Representanter fra de øvrige nødetatene er etterlyst av enkelte. Disse er også velkomne til å sitte i salen og delta i debatten.

Tiden er moden for å se framover etter at vi har kikket mye i speilet siden 22/7-2011.
 


Utdrag fra tidligere rapport om konkrete tiltak:
22.julikommisjonen.pngEksempel på strakstiltak og litt mer langsiktig .... samt historikk fra 1984


Påmelding til Facebook

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18