December 2012 Archives

Det ble i dag underskrevet en avtale mellom Krigsskolen og Krigsskolens Venner.
Denne regulerer det formelle samarbeidsforholdet mellom Krigsskolen og venneforeningen.
Avtalen er i sin helhet vedlagt  nedenfor.
KS_KSV.jpg


Oberst, Skolesjef Arne Opperud og Styreleder i Krigsskolens venner Per Olav Apalnes
Underskrevet ca: 11.12.13.14.15  -  2012.
Fotografert av Jan Erik Karlsen

Avtalen er vedlagt som PDF: KSV3.pdf