Referat fra studietur til Brussel

Folk_og_Forsvar.jpg

STUDIETUR TIL BRUSSEL  17. - 19. APRIL 2013

På Folk og Forsvars studietur til Brussel fikk KSV tildelt tre plasser (Svein Torgersen og Oddmund Nicolaisen og Arne Hagtvedt). Totalt var det 26 engasjerte deltakere. Her en kort rapport fra turen.

Vi ble alle innkvartert på det standsmessige Hotell Metropole midt i byen. En opplevelse i seg selv.

Brussel1.png

Arrangementet var delt i to med besøk i NATOs hovedkvarter torsdag der vi ble orientert om NATOs aktuelle politiske dagsorden, NATOs operasjoner i Afghanistan, forholdet mellom NATO og Russland, NATOs partnerprogram og til slutt et møte med Norges NATO ambassadør og på fredag til Allied Command Operations (ACO) eller SHAPE som det av forskjellige grunner ennå kalles, der vi ble informert om den militære operasjonaliseringen av de politiske målsettingene.

Brussel2.png

Onsdagen ble benyttet til sightseeing og utepils i den fine vårsola. «Vi oppdaget at det belgiske kjøkken hadde fransk kvalitet og tyske porsjoner.»  Det belgiske ølet ble også «utforsket» og de fleste forsynte seg også godt av blåskjellene, som er en spesialitet i Brussel.  Noen av oss fant oss også godt til rette i hotellets pianobar. Torsdag gikk turen til NATO hovedkvarteret hvor vi ble briefet om situasjonen i Afghanistan. ISAF er nå halvveis i overfør-ingen (transition) av sikkerhetsoppdraget til de Afghanske sikkerhetsstyrkene. Fokus er nå på å hjelpe afghanerne med å bygge et sivilt samfunn. Denne delen av oppdraget skal være avsluttet neste år. Det samme skjer med oppdraget i Kosovo. I forbindelse med termineringen av disse oppdragene er det identifisert en utfordring i å opprettholde den gode «interoperabiliteten» som er opparbeidet medlems- og partnerlandene i mellom.

Vi ble også fortalt at partnerskap er høyt prioritert og Generalsekretær Rasmussen ønsker å få på plass et godt samarbeide med Russland og EU. Rett før jul ankom en ny russisk ambassadør til NATO. Og samarbeidet har forbedret seg. Et av problemområdene er Midtøsten hvor NATO Og Russland ikke klarer å bli enige.

NATO har identifisert disse prioriterte områder:

·       Rakettforsvar er nå en offisiell politikk og det foregår utvikling på området.

·       Cyber Space og forsvar mot Cyberangrep er løftet opp på prioriteringslisten.

·       Kampen mot piratvirksomhet er fortsatt høyt på listen.

I tillegg la brieferne ved NATO hovedkvarteret vekt på at NATO er en organisasjon bestående av 28 suverene medlemsstater og at beslutninger tas ved konsensus med de fordeler og ulemper det fører med seg. Et artig og tankevekkende poeng er at flere av partnerskapslandene yter mer til mange av misjonene enn medlemslandene. Imidlertid er spørsmålet om utvidelse av organisasjonen foreløpig et betent tema, og noen utvidelse skjer ikke med det første. Dette tatt i betraktning aktuelle lands «indre forhold» og NATOs krav i forhold til dette.

Brussel3.png


Fredag besøkte vi SHAPE, hvor vi ble tatt hånd om av nestkommanderende for den norske kontingenten oblt. Stig Nordsveen. Et budskap som gikk igjen var den vanskelige økonomiske situasjonen blant medlemslandene. Finanskrisen fører til store kutt i forsvarsbudsjettene. I 2012 var det kun USA og Estland, som nådde målet om et forsvarsbudsjett på 2 % av BNP. Norge er dog et av de få landene som klarer å øke forsvarsbudsjettene. Av den grunn, samt våre utmerkede bidrag i internasjonale operasjoner, ble vi fortalt at Norge er vel ansett i NATO. Det ble også fremhevet en økende frustrasjon i Washington over ubalansen i de økonomiske bidragene landene i mellom. USA har i dag 73 % av forsvarsbudsjettene, når vi slår alle medlemslandenes budsjetter sammen. Enkelte amerikanske miljøer snakker om at «Europa er snyltere» og at «vi finansierer deres forsvar, slik at de kan finansiere sin sosialomsorg.»

Til slutt gjenstår å nevne at studieturens yngste deltakere imponerte med solide kunnskaper om NATO, gode og innsiktsfulle spørsmål til briefholdere og ungdommelig iver etter å utvide sin horisont. Dette lover godt for rekrutteringen!

Bildene viser KSV medlemmene Arne Hagtvedt og Svein Torgersen, 


Brussel4.pngBrussel5.pngBrussel6.pngBrussel7.png

Oddmund Nicolaisen foran SHAPE/ACO, SHAPEbygget der vi ble briefet
Svein Torgersen som spent venter på lunsj (betinget stimuli, man kan så vidt ane en begynnende spyttsekresjon)
Brussel8.pngBrussel09.pngArnes blinkskudd av en gutt som pisser, dernest det imponerende krigsmuseet der en nyslått pensjonist og tre ivrige ungdommer tilbrakte noe tid. Lærerikt!

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18