June 2013 Archives

Hederprisen ble i år delt ut til kadett kadett Andreas Handegård

IMG_0369.jpgPrisen ble delt ut på skoleavslutningen 27 juni på Akershus festning av Generalmajor (R) og nestformann i Krigsskolens Venner - Jan Erik Karlsen.
Begrunnelse for prisutdelingen står under bildene. Se artikkel på NRK.NO
IMG_0336.jpg
DSC_4146.jpg


Årets prisvinner har i hele skoletiden vært hovedtillitsvalgt for Kull Poulsson og i de siste to år vært kadettkullenes hovedtillitsmann. Han har utført sine oppgaver på en særdeles tilfredsstillende måte, og omtales av sine medkadetter som svært tilgjengelig og omgjengelig. Hans eget kull betegner han som «den eneste i kullet alle kan snakke med om alt». Som tillitsmann har han støttet kadetter i vanskelige situasjoner, og har gitt av seg selv for å fremme det beste for kadettene i hverdagen. Han har fremmet kullets og kadettenes interesser slik at det har vært til fordel både for kadettene og for skolens ledelse.

Kadetten har vært i den lykkelige situasjonen å oppleve familieforøkelse to ganger i løpet av skoletiden og har evnet både å prestere meget godt på skolen, vært tilgjengelig for kadettene og tatt vare på familien.

Medkadetter som har søkt råd og støtte hos ham, har uttrykt at han er helt og holdent til å stole på, og at han ville strekke seg langt for å hjelpe dem.

Summen av innsatsen for å bidra til et godt miljø og styrke samholdet på Krigsskolen, uten å kreve noen form for anerkjennelse, har medført at avdelingsforstandere og tillitsmenn i begge avgangskull har fremmet en enstemmig anbefaling om hvem som skal tildeles årets hederspris

Arne.Opperud.Sivil.png
Krigsskolens Venner gratulerer oberst Arne Opperud med utnevningen til brigadér.

Opperud kommer fra stillingen som sjef for Krigsskolen.

Han har meget bred erfaring og har hatt en rekke viktige leder- og stabsstillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner.

Oberst Opperud er 48 år. Han har gjennomført Forsvarets stabsskole II og USMC Command and Staff College i USA.  Han er også utdannet bedriftsøkonom ved BI.  Han ble utnevnt til oberst 2. juli 2007. Han har siden 24.august 2010 tjenestegjort som sjef for Krigsskolen.

Opperud har blant annet tjenestegjort som sjef Elektronisk krigføringskompani ved 6. Divisjon, assisterende operasjonsoffiser/G-3 i 6. Divisjon, planoffiser i Forsvarets overkommando(FO)/Hærstaben/ Planavdelingen, fellesstabsoffiser i FO/Fellesstaben/Operasjon- og driftsstaben, militærassistent for sjef Forsvarets operative hovedkvarter i tiden 2003 - 2005 og sjef for Etterretningsbataljonen(ISTAR Bn)/Hærens styrker.  Han tjenestegjorde i tiden oktober 2006 til juli 2007 som bataljonsjef ved Provincial Reconstruction Team(PRT)-8/ISAF. I tiden juli 2007 til august 2009 tjenestegjorde han som avdelingssjef i Rådgivningsavdelingen i HST. Deretter var han avdelingssjef ved Organisasjons- og materiellavdelingen i HST ved frem til 2010.

Oberst Opperud tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nåværende stabssjef i HST, Dag Stølan, har fått ny jobb som sjef for investeringstaben i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Krigsskolens venner gratulerer og takker for utmerket samarbeid der mye har kommet på plass.

Tradisjon er når noe har blitt gjort tidligere og vi har planer om gjentakelser framover.
22. august 2012 var vi noen som møttes på Holmenkollen og har tenkt å møtes igjen.
Denne gangen er målet å bli enda flere og skape minst trivelige rammer rundt arrangementet.

Tid: Torsdag 22. august kl 18.30 - Oberst Angells fødselsdag.

Sted: Statuen av oberst Angell v/Holmenkollen restaurant - Holmenkollveien 119

Oberst Angell er en fargerik skikkelse i norsk militærhistorie og internasjonalt kjent for sitt arbeid med å spre skisporten til Frankrike og Balkan. Han utga flere krigshistoriske bøker, reiseskildringer og guttebøker, og var bl a den første som gikk på ski - i løytnantsuniform - over Hardangervidda fra Odda til Kongsberg, i mars 1884 og to uker før Nansen. 

Påmelding på Facebook her 


Angell_statue.jpg
Krigsskolens venner ønsker alle våre medlemmer en god sommer!
KSV_Styret 2013-2014.jpg

Petter Kjendlie, Reidar Karlsen, Jan Erik Karlsen, Knut Jahr, Trond Sagen, Morten Johansen, Tom Erik Holmen
(Foto Per Olav Apalnes - Ikke tilstede: Ranie Elisabeth Tomter og Bjørn Heimsjø)

Bildet er tatt i vårt nye møtelokale i Tollbugata 10.   
Neste møte er torsdag 22 august, der vi i forlengelsen av møtet arrangerer kransnedleggelse, som i fjor på Holmenkollen for oberst Angell. Detaljer om fremmøte bekjentgjøres på denne siden snarest. - Høstprogrammet vil også legges ut her når vi har avklart med Krigsskolen deres høstprogram.