Arne Opperud utnevnt til ny Stabssjef i Hærstaben

Arne.Opperud.Sivil.png
Krigsskolens Venner gratulerer oberst Arne Opperud med utnevningen til brigadér.

Opperud kommer fra stillingen som sjef for Krigsskolen.

Han har meget bred erfaring og har hatt en rekke viktige leder- og stabsstillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner.

Oberst Opperud er 48 år. Han har gjennomført Forsvarets stabsskole II og USMC Command and Staff College i USA.  Han er også utdannet bedriftsøkonom ved BI.  Han ble utnevnt til oberst 2. juli 2007. Han har siden 24.august 2010 tjenestegjort som sjef for Krigsskolen.

Opperud har blant annet tjenestegjort som sjef Elektronisk krigføringskompani ved 6. Divisjon, assisterende operasjonsoffiser/G-3 i 6. Divisjon, planoffiser i Forsvarets overkommando(FO)/Hærstaben/ Planavdelingen, fellesstabsoffiser i FO/Fellesstaben/Operasjon- og driftsstaben, militærassistent for sjef Forsvarets operative hovedkvarter i tiden 2003 - 2005 og sjef for Etterretningsbataljonen(ISTAR Bn)/Hærens styrker.  Han tjenestegjorde i tiden oktober 2006 til juli 2007 som bataljonsjef ved Provincial Reconstruction Team(PRT)-8/ISAF. I tiden juli 2007 til august 2009 tjenestegjorde han som avdelingssjef i Rådgivningsavdelingen i HST. Deretter var han avdelingssjef ved Organisasjons- og materiellavdelingen i HST ved frem til 2010.

Oberst Opperud tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nåværende stabssjef i HST, Dag Stølan, har fått ny jobb som sjef for investeringstaben i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Krigsskolens venner gratulerer og takker for utmerket samarbeid der mye har kommet på plass.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18