KSV Hederspris 2013

Hederprisen ble i år delt ut til kadett kadett Andreas Handegård

IMG_0369.jpgPrisen ble delt ut på skoleavslutningen 27 juni på Akershus festning av Generalmajor (R) og nestformann i Krigsskolens Venner - Jan Erik Karlsen.
Begrunnelse for prisutdelingen står under bildene. Se artikkel på NRK.NO
IMG_0336.jpg
DSC_4146.jpg


Årets prisvinner har i hele skoletiden vært hovedtillitsvalgt for Kull Poulsson og i de siste to år vært kadettkullenes hovedtillitsmann. Han har utført sine oppgaver på en særdeles tilfredsstillende måte, og omtales av sine medkadetter som svært tilgjengelig og omgjengelig. Hans eget kull betegner han som «den eneste i kullet alle kan snakke med om alt». Som tillitsmann har han støttet kadetter i vanskelige situasjoner, og har gitt av seg selv for å fremme det beste for kadettene i hverdagen. Han har fremmet kullets og kadettenes interesser slik at det har vært til fordel både for kadettene og for skolens ledelse.

Kadetten har vært i den lykkelige situasjonen å oppleve familieforøkelse to ganger i løpet av skoletiden og har evnet både å prestere meget godt på skolen, vært tilgjengelig for kadettene og tatt vare på familien.

Medkadetter som har søkt råd og støtte hos ham, har uttrykt at han er helt og holdent til å stole på, og at han ville strekke seg langt for å hjelpe dem.

Summen av innsatsen for å bidra til et godt miljø og styrke samholdet på Krigsskolen, uten å kreve noen form for anerkjennelse, har medført at avdelingsforstandere og tillitsmenn i begge avgangskull har fremmet en enstemmig anbefaling om hvem som skal tildeles årets hederspris

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18