Høstmøtet 2013

Panelet_KSV_Høst2013.png
      . 

Nils Holme                       Sverre Diesen                  Stein Erik Lauglo             Aslak Bonde

16 oktober starter vi i bataljonssalen på Krigsskolen Linderud kl 1800 og holder på til 2000.

Det er ulike oppfatninger om vi i dag har et godt forsvar. Vi hører ofte uttalelsen om at «Forsvaret har aldri vært bedre enn nå», men samtidig får vi også dokumentert at det finnes store mangler - både på materiell og kvalifisert personell. En gjenganger i kritikken er at Hæren har blitt for liten, og vi hører også at det er personellmangler i dagens struktur.

Vi vil få presentasjon av tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme som har sterke meninger om situasjonen i Forsvaret i dag, og det er uttrykt i hans Civita- rapport «Forsvarspolitikken ved et veiskille».  Det er ulike meninger om hvor veien bør gå videre, og ytterpunktene er et profesjonelt forsvar med vervede soldater, eller et vernepliktsforsvar hvor soldatene ender opp i Heimevernet for å være med å styrke det nasjonale forsvar. Vi antar at general Sverre Diesen og oberst Stein Erik Langlo kan ha forskjellige meninger om hvilen retning vi bør velge. Deretter vil vi gi ordet fritt for at deltakerne kan stille spørsmål til de tre - eller uttrykke meninger om i hvilken retning vi bør utvikle oss.
Aslak Bonde er ordstyrer og vil sørge for at det også blir rikelig med tid til deltakerne i salen til å slippe til denne gangen.

Sjekk artikler om samme emne på nett:

Aftenposten 16. september 2013

Aftenposten 9.september 2013


Påmleding på Facebook gjøres ved et klikk! eller ved å sende mail til Per Olav Apalnes


Oppsummering fra de 5 siste halvårsmøtene ser du her:
Vårmøtet   2013
Høstmøtet 2012

Etter debatten er det sosialt samvær i messa, som for anledningen skal være åpen !!!
Lillomarka.jpg

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18