Ingrid Margrethe Gjerde ny Krigsskolesjef

Ny Krigsskolesjef.jpg

Intendant T10, Hilde Falch Olsen - Krigsskolesjef  Oberst Ingrid Margrethe Gjerde og GIH General Rune Jakobsen

Krigsskolesjef2.jpg

Krigsskolesjef3.jpg

Krigsskolesjef4.jpg

Parade1.jpg

Oppstilling1.jpg

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18