Høstmøtet 2013 - Et strategisk innblikk i Forsvaret

Panelet bestående av ordstyrer Aslak Bonde, tidligere sjef Forsvarets Forskningsinstitutt - Nils Holme, tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen og HV-sjef for Oslo og Akershus - oberst Stein Erik Lauglo innledet med sitt syn på Forsvaret og deretter var det debatt med de fremmøtte.
Denne gang var det solid representasjon fra kadettene, som skal sørge for å bringe Forsvaret inn i framtiden. Disse var meget lydhøre for å høre om gårsdagens feil og forslag til hva som måtte gjøres. Troen på at vi har fått en Forsvarsminister som forstår forsvarets utfordringer syntes å være tilstede.
Utfordringene er å gjøre mer av det vi har gjort for lite av de siste årene - avklare hvilke oppgaver Forsvaret skal utføre, kun kjøpe materiell vi virkelig trenger og sette av driftmidler til å holde dette operativt. Sist men ikke minst må det trenes mye mer, realistisk og helhetlig.
Panelet2.jpg


Publikum.jpg
Panelet1.jpgÅpent.jpgKullkameratene.jpg


Det må bli sutt på å kjøpe materiell vi ikke trenger eller har råd til, bare fordi politikere skal bli populære i nærmiljøet og gjenvalgt. Forsvaret kan ikke søle bort milliarder for å drive distriktpolitikk, som kan drives mer effektivt på andre måter.
Framfor å bruke ny teknologi til å gjøre akkurat det samme litt enklere, må vi se helt nye muligheter og tenke nytt på de fleste områder.
Det kom frem endel artige spissformulerte eksempler, men de kan vi som var tilstede tenke på hva vi skal gjøre noe med. Forsvarssjefen anno 2040 satt sannsynligvis i salen.

Vi ble enige om der og da å åpne opp for støttemedlemmer - Dvs at de får delta på de åpne arrangementene  - Se nederst på denne siden  Medlemmer

Til de som lurer på om valget falt på profesjonelle soldater eller et vernepliktforsvar, så ble svaret nok en gang et sitat av Ole Brum

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18