Inntrykk fra Brussel i bilder og tekst


ShapeFlagg.JPGSHAPE.JPGNytt NATOhovedkvarter.jpg
ObltNordsveen.jpg2generalsekretærer.jpg


BarbroHugaas.jpgReisebrev fra Krigsskolens Venners utsendte til Belgia - Sverre Holm


Folk og forsvar <folkogforsvar.no> har to studieturer i året til Belgia. Årets siste tur bød på et innholdsrikt program for oss som var så heldige å få være med. Besøk på EU-delegasjonen, i SHAPE og i NATO hovedkvarteret ga oss en god oversikt og status for EU, NATO og Norges utfordringer nå.  2? forventnigsfulle deltakere fra Folk og forsvar og tilknyttede organisasjoner, inklusive undertegnede fra Krigsskolens venner, møtte på Gardermoen i otta den 20. november for å ta første fly til Brussel.


Norges ambassade til EU

Vel fremme i Europas hovedstad ble vi kjørt direkte til vår ambassade til EU. Her ble vi møtt av ambassadens nestkommanderende Niels Engelschiøn som satte oss i inn i rollen, oppgavene og organisasjonen til Norges offisielle talerør inn i det omfattende EU-systemet.

Ambassaden ivaretar saker innen alle departementers fagfelt og har derfor medarbeidere fra nesten alle departement. Det gir amassaden en styrke ved at den kan gi råd hjemover som er godt koordinert på tvers av sektorene.


Forsvarsråd Barbro Hugaas ga oss deretter en smakebit på tema som er aktuelle for forsvarssektoren. De følger tett utviklingen i unionens felles utenriks- og forsvarspolitikk (European Security and Defence Policy ESDP). Ett tema som sto høyt på dagsorden var å følge med på forberedelsene tim det europeiske rådets møte om ESDP i desember. For første gang siden 2005 skal Rådet ha en bred diskusjon om operativ effektivitet, unionens samlede forsvarsressurser og utviklingen i EU-landenes forsvarsindustri.


Det vil føre for langt å gå inn på alle sakene som ambassaden arbeider med i dette reisebrevet. De som er spesielt interessert kan følge ambassadens arbeid på Europaportalen <http://eu-norge.org> som ambbassadens personell bruker mye ressurser på å vedlikeholde.


Etter en innholdsrik ettermiddag reiste vi til det tradisjonsrike Hotel Metropole for å installere oss. Hotellet ligger helt i sentrum. Bare et steinkast unna finner vi byens torg, Grand Place, og turistmagneten Rue Des Bouchers (Slaktergata) som er byens berømte restaurantgate. Temperatur ned mot 0 og striregn begrenset nok likevel deltakernes utforsking av Brussels de mere sosiale sider.


SHAPE

Torsdag morgen gikk ferden sørover til Mons og SHAPE <shape.nato.int>, hvor NATOs operative kommando ligger.  Iløpet av natten var det lagt seg et tynt snølag, men heldigvis ikke så mye at det la hindringer for transporten. På SHAPE fikk vi først et generelt inledningsforedrag av en polsk offiser fra SHAPEs informasjonsavdeling. Han ga oss en oversikt over alliansens historiske utvikling samt hvilke operasjoner og utfordringer som nå er de viktigste. Etter dette fikk vi møte Oblt Stig Nordsveen fra kontoret til forsvarssjefens representant ved SHAPE. I sitt foredrag la han vekt på  de omorganiseringene som nå skjer i kommandostrukturen og som fra norsk side kommer til å svekke den maritime operative kommandoen. Bl.a. vil norsk representasjon ved Northwood reduseres fra 15 til 6 offiserer svekke vår mulighet til å følge med på det som skjer av operativt planarbeid på maritim side i

NATO. NATOs kommandostruktur er limet i strukturen og virker som en smeltedigel for kulturforståelse og tillit innad i alliansen.

Waterloo

På vei tilbake til Brussel fikk vi også anledningtil litt kulturelt og historisk påfyll. En stopp i Waterloo ga muligheten til å besøke minnesmerket over slaget ved Waterloo

<http://www.trabel.com/waterloo/waterloo-visitors.htm>. Defra gikk turen tilbake til EU-ambassaden hvor vi var invitrerti mottakelse sammen med en gruppe fra Atlanterhavskomiteen, som også var på Brusselbesøk.


NATO HQ

Fredag ble turen avsluttet med interessante foredrag i NATO hovedkvarteret.<http://www.nato.int>  Sammen med Atlanterhavskomiteens gruppe fikk vi møte Mr. Lopez-Navarro fra Public Relations Office,

Genlt Bent Brovold som er Forsvarssjefens permanente representant i Militærkomiteen og sjef for Militærmisjonen i Brussel, Morten Henriksen fra hovedkvarterets internasjonale stab og Pål Bjørseth og Kristin Melsom fra hhv FD og UDs avdelinger i den norske delegasjonen til NATO. Det budskapet som gikk igjen hos alle var at avslutningen av ISAF operasjonen i Afganistan var en sak som både opptar politisk og militær ledelsen av alliansen. Etter å ha hatt et tungt operativt engasjement i Afganistan i mer enn ti år er tiden nå inne for at det operative tempoet reduseres. Alliansen vil konsollidere stillingen og det er satt i gang arbeid for å definere hvilken beredskap og hvilke kapasiteter den ska ha fremover. Nivået på engasjement utenfor alliansens kjerneområder vil trolig reduseres betydelig.


Tre innholdsrike dager var plutselig over. På vei til flyplassen fikk vi et glimt av det nye NATO-hovedkvarteret som er under bygging rett over gaten for dagens hovedkvarter og som skal stå ferdig i 2016. Som bildet viser kan man nå se konturene av hvordan det nye hovedkvarteret

vil bli seende ut.


Tusen takk til Folk og Forsvars personell som sørget for en administrativt knirkefri tur, til Krigsskolens venner som lot meg få dra på denne turen og sist men ikke minst til hyggelige og engasjerte reisefeller.

Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18