June 2014 Archives

Krigsskolens venners Hederspris 2014 ble tildelt kadett Tom Erik Holmen.
KSV Hederspris 2014 a.jpg
Styrets begrunnelse:

Årets prisvinner beskrives som en svært omgjengelig og åpen person, som det er lett å like. Han er utadvendt, sosial, omsorgsfull og viser en enorm ansvarsglede. Han fremstår som meget troverdig i lederrollen og som et eksempel til etterfølgelse.
Han har gjennom hele skoletiden vist et ekte og brennende engasjement for sine medkadetter. Han har arbeidet hardt for at deres hverdag skal bli så innholdsrik og givende som mulig, både innenfor den sosiale og faglige arena. 
Prisvinneren tar initiativ langt over det som er vanlig, og han har bidratt mye til sosiale tilstelninger for å fremme samhold og kameratskap i avdelingen. Han deltar selv aktivt i alle arrangementer, og han hjelper alltid til dersom det trengs støtte av noe slag til å gjennomføre ulike arrangementer.
Han har alltid profilert Krigsskolen og kadettene på en svært positiv måte. Han har gjennomført utallige foredrag om Krigsskolen og Kadettsamfundet til samarbeidspartnere og andre interesserte.
Gjennom sine verv som visepresident og president i Kadettsamfundet har han jobbet utrettelig for å opprettholde et godt samarbeid med skoleledelsen, Kadettsamfundets underavdelinger og eksterne samarbeidspartnere. 

Hedersprisen ble utdelt av John E. Hybertsen, styreleder i Krigsskolens venner.

Fremmøte kl 1830 ved statuen hans ved Holmenkollen restaurant (Holmenkollveien 119). Markeringen vil ha en enkel form med blomsternedleggelse og noen ord av Sigurd Hellstrøm om Angells liv og virke. Henrik August Angell (født i 22. august 1861 i Luster, død 26. januar 1922) var en norsk offiser, eventyrer, skipionér og forfatter. Han var en ivrig idrettsmann og foredragsholder, interessert i ungdomsbevegelsen og målbevegelsen. Som person var han en leder, forsvarsvenn og en idealist. I 1905 ble han som første nordmann innvalgt i IOC.

Etterpå samles vi til en øl og sosialt samvær på Holmenkollen restaurant.

Vi håper at mange av våre medlemmer og andre ski- og forsvarsinteresserte har anledning til å delta.