Krigsskolens venners Hederspris 2014

Krigsskolens venners Hederspris 2014 ble tildelt kadett Tom Erik Holmen.
KSV Hederspris 2014 a.jpg
Styrets begrunnelse:

Årets prisvinner beskrives som en svært omgjengelig og åpen person, som det er lett å like. Han er utadvendt, sosial, omsorgsfull og viser en enorm ansvarsglede. Han fremstår som meget troverdig i lederrollen og som et eksempel til etterfølgelse.
Han har gjennom hele skoletiden vist et ekte og brennende engasjement for sine medkadetter. Han har arbeidet hardt for at deres hverdag skal bli så innholdsrik og givende som mulig, både innenfor den sosiale og faglige arena. 
Prisvinneren tar initiativ langt over det som er vanlig, og han har bidratt mye til sosiale tilstelninger for å fremme samhold og kameratskap i avdelingen. Han deltar selv aktivt i alle arrangementer, og han hjelper alltid til dersom det trengs støtte av noe slag til å gjennomføre ulike arrangementer.
Han har alltid profilert Krigsskolen og kadettene på en svært positiv måte. Han har gjennomført utallige foredrag om Krigsskolen og Kadettsamfundet til samarbeidspartnere og andre interesserte.
Gjennom sine verv som visepresident og president i Kadettsamfundet har han jobbet utrettelig for å opprettholde et godt samarbeid med skoleledelsen, Kadettsamfundets underavdelinger og eksterne samarbeidspartnere. 

Hedersprisen ble utdelt av John E. Hybertsen, styreleder i Krigsskolens venner.

Nyheter

Høstmøtet 2016 - Krigsskolens innovasjonsdag
I år slår vi sammen Krigsskolens Venners høstmøte med Kadettsamfunnets Innovasjonsdag.I tillegg til det som fremgår av programmet, vil vi…
Krigsskolens Venners Hederspris 2016
Krigsskolens Venners Hederspris 2016 ble tildelt kadett Silje Johansen WillassenStyrets begrunnelse:Årets prisvinner er en svært handlekraftig  kadett, med utmerket gjennomføringsevne. Prisvinneren…
Krigskolens venner markerer Ob Angell, 22/8 kl 18
Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag 22/8, med en samling ved statuen av ham på Holmenkollen mandag…