February 2015 Archives

Vårmøte og Årsmøte 2015

Datoen er 22. april og stedet er Krigsskolen på Linderud. Årsmøtet starter kl. 1700 i Bataljonssalen. Vårmøtet starter kl 1800-1930, samme sted og avsluttes med sosialt samvær og pizza. Detaljert program kommer.Husk at 1. mars er fristen for forslag som ønskes behandlet på SAKLISTE FOR ÅRSMØTET 22. APRIL
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap
3. Revisors beretning
4. Vedtatt ansvarsfrihet for styret
5. Arbeidsplan for 2015
6. Valg
Velmøtt!!!!
Husk å sjekke www.krigsskolensvenner.no om du står på listen over livsvarige medlemmer. Kun de som har betalt kontingent kan stemme, men alle er velkommen.