June 2015 Archives

Krigsskolens Venners Hederspris 2015 ble tildelt kadett KARI MARITZA KOLLBOTN.
KSV Hederspris 2015.jpg
Styrets begrunnelse:

Årets prisvinner skal ha mye av æren for at kullet i dag fremstår som en meget samlet og inkluderende enhet. 
Dette har kadetten gjort gjennom sitt store engasjement
og sin iver i aktiviteter også ut over normal tjeneste.
Årets prisvinner har vært en betydelig bidragsyter i store arrangementer på skolen og ses ofte selv i front av underholdningsbidragene.
Juryen nevner spesielt juleavslutningene til kullet gjennom 3 år,
der prisvinneren i meget stor grad både har tatt initiativ til
og selv bidratt i underholdningen under arrangementene. 
Sist, men ikke minst fremheves at hun  har vært en tydelig og solid bidragsyter i FORPOSTEN, Krigsskolens eget magasin, 
der hun det siste året har vært redaktør. 
Denne jobben har hun utført med glans!
Hun har vært med på å løfte innholdet i magasinet til nye høyder hva gjelder aktualitet og tematikk.

Hedersprisen ble utdelt av Sigurd Heier, styremedlem i Krigsskolens venner.