March 2016 Archives

Årsmøte og vårmøte

Styret i Krigsskolens venner innkaller med dette til Årsmøte onsdag 6. april 2016 kl 1700 i Bataljonssalen på Krigsskolen.

VÅRMØTET 2016 - avholdes kl 1800-2000 på samme sted.
Tema denne gangen er: "OR/OF-ordningen - bakgrunn og konsekvenser - Om å skape et offiserskorps og et underoffiserskorps i verdensklasse!"

Saksliste for årsmøtet:
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap
3. Revisors beretning
4. Vedtatt ansvarsfrihet for styret
5. Arbeidsplan for 2016
6. Evt innkomne forslag
7. Valg

Innledere på Vårmøtet:

Genmaj (P) Per Sverre Opedal, som fokuserer på bakgrunn, overordnet hensikt og arbeidet frem mot Prop. 111.

Sjt Maj Rune Wenneberg, som fokuserer på implementeringen av ordningen i Hæren. Forutsetninger, fremdrift, «operasjonalisering», hvordan er det ment å virke, oppstartvansker? Forholdet mellom OR og OF.

Dekan Reidar Skaug, vil fokusere på konsekvensene for KS (slik man ser dem i dag). Utdanningen av både OF og OR.
Konsekvenser av OR for OF utdanningen?

Kvelden avsluttes med sosialt samvær og pizza. 

Vel møtt!

Husk å sjekke www.krigsskolensvenner.no om du står på listen over livsvarige medlemmer. Kun de som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet, men alle er velkomne.