Årsmøte og vårmøte

Styret i Krigsskolens venner innkaller med dette til Årsmøte onsdag 6. april 2016 kl 1700 i Bataljonssalen på Krigsskolen.

VÅRMØTET 2016 - avholdes kl 1800-2000 på samme sted.
Tema denne gangen er: "OR/OF-ordningen - bakgrunn og konsekvenser - Om å skape et offiserskorps og et underoffiserskorps i verdensklasse!"

Saksliste for årsmøtet:
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap
3. Revisors beretning
4. Vedtatt ansvarsfrihet for styret
5. Arbeidsplan for 2016
6. Evt innkomne forslag
7. Valg

Innledere på Vårmøtet:

Genmaj (P) Per Sverre Opedal, som fokuserer på bakgrunn, overordnet hensikt og arbeidet frem mot Prop. 111.

Sjt Maj Rune Wenneberg, som fokuserer på implementeringen av ordningen i Hæren. Forutsetninger, fremdrift, «operasjonalisering», hvordan er det ment å virke, oppstartvansker? Forholdet mellom OR og OF.

Dekan Reidar Skaug, vil fokusere på konsekvensene for KS (slik man ser dem i dag). Utdanningen av både OF og OR.
Konsekvenser av OR for OF utdanningen?

Kvelden avsluttes med sosialt samvær og pizza. 

Vel møtt!

Husk å sjekke www.krigsskolensvenner.no om du står på listen over livsvarige medlemmer. Kun de som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet, men alle er velkomne.


       

Nyheter

Høstmøtet 2016 - Krigsskolens innovasjonsdag
I år slår vi sammen Krigsskolens Venners høstmøte med Kadettsamfunnets Innovasjonsdag.I tillegg til det som fremgår av programmet, vil vi…
Krigsskolens Venners Hederspris 2016
Krigsskolens Venners Hederspris 2016 ble tildelt kadett Silje Johansen WillassenStyrets begrunnelse:Årets prisvinner er en svært handlekraftig  kadett, med utmerket gjennomføringsevne. Prisvinneren…
Krigskolens venner markerer Ob Angell, 22/8 kl 18
Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag 22/8, med en samling ved statuen av ham på Holmenkollen mandag…