April 2016 Archives

Årsmøtet 2016

OR/OF-ordningen - bakgrunn og konsekvenser - Om å skape et offiserskorps og et underoffiserskorps i verdensklasse!

Genmaj (P) Per Sverre Opedal, som fokuserer på bakgrunn, overordnet hensikt og arbeidet frem mot Prop. 111.

Sjt Maj Rune Wenneberg, som fokuserer på implementeringen av ordningen i Hæren. Forutsetninger, fremdrift, «operasjonalisering», hvordan er det ment å virke, oppstartvansker? Forholdet mellom OR og OF.

Dekan Reidar Skaug, vil fokusere på konsekvensene for KS (slik man ser dem i dag). Utdanningen av både OF og OR.
Konsekvenser av OR for OF utdanningen?

Vårmøtet 2016.JPG