June 2016 Archives

Krigsskolens Venners Hederspris 2016 ble tildelt kadett Silje Johansen Willassen
KSV Hederspris 2016b.jpeg
Styrets begrunnelse:

Årets prisvinner er en svært handlekraftig  kadett, med utmerket gjennomføringsevne. Prisvinneren er respektert i kullet - kritisk der det er på sin plass og bifallende eller ydmyk der dette trengs. 
Kadetten har levert meget godt både teoretisk og praktisk,og er en dyktig og allsidig offiser. 
Kadetten har vært sentral i flere sosiale sammenkomster, til fremme for godt miljø innad i kullet og bidrar også i Forposten med viktige og tydelige meninger.
Kadetten var pådriver og en av stifterne bak Lingekruset, en påskjønnelse som gis til særlig fortjente Linge-kadetter. 
Utad har prisvinneren vært aktiv og synlig med høy kvalitet på sine bidrag, blant annet i Oslo Militære samfunn og gjennom deltakelse  på 70-årsmarkering for D-dagen i Normandie sammen med norske veteraner. 
Videre har prisvinneren skaffet kullet kunnskapsrike foredragsholdere, som har ryddet tid i sine kalendere når prisvinneren har bedt dem dele sine erfaringer. 
Prisvinneren favner bredt også utenfor eget våpen og har etablert gode kontakter i spesialstyrkene, blant veteranene og i Departementet. 
Oppsummert kan årets prisvinner betegnes som en svært omsorgsfull person med overskudd, retning og vilje. 
Hun ønsker det beste for sine og gjør alt hun kan for at ny kunnskap, nye muligheter og opplevelser skal tilkomme flere. 
Dette gjør hun samtidig som hun fullfører sin egen krevende utdannelse på en meget god måte. 
Gjennom sitt arbeid har hun fremmet Krigsskolen og fremmet Kull Linge, hun har opplyst og sosialisert kullet, -alt på en elegant måte.

Hedersprisen ble utdelt av John E. Hybertsen, styreleder i Krigsskolens venner.