March 2017 Archives

Årsmøtet 2017


ÅRSMØTE_Presentasjon_2017.pdf


Det innkalles til årsmøte i Krigsskolens venner, onsdag 26.april 2017, kl 1800 i T-10.

Etter årsmøtet avholdes som vanlig et vårmøte, med foredrag, baråpning og bevertning.

Saksliste for årsmøtet:

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap

3. Revisors beretning

4. Vedtatt ansvarsfrihet for styret

5. Arbeidsplan for 2017

6. Valg