April 2017 Archives

Vårmøtet 2017.jpg

I forlengelsen av årsmøtet den 26.april 2017, kl 1800 i T-10, inviterer vil til vårmøte kl 1900. Baråpning og enkel servering.


Multinational Force and Observers - fra idyll til intense kamphandlinger


I år får vi besøk av oberst Svend Arne Hokstad, som i fjor kom hjem etter et år i MFO i Sinai.
Norge har bidratt med militært personell til MFO siden misjonens oppstart i 1982. Norge har blant annet hatt fire styrkesjefer. Stillingen som Sjef operasjoner har vært norsk hele tiden.

Fram til den arabiske våren i 2011 var situasjonen preget av relativt fredelige forhold og misjonen ble av mange omtalt som en "feriemisjon". Slik er det ikke lenger. Etter revolusjonen i 2011, valget av president Mohammed Morsi fra Det Muslimske Brorskap og det påfølgende militære statskuppet i 2013, har situasjonen i Egypt generelt og Sinai spesielt, forverret seg. Situasjonen utviklet seg ytterligere til det verre i slutten av 2014, da ISIL aktivt tok til kamp mot egyptiske myndigheter i Sinai. Situasjonen i nordre Sinai er derfor preget av intense kamphandlinger med dramatiske konsekvenser for både lokalbefolkningen og for MFO.

Oberst Hokstad hadde stillingen som Sjef operasjoner fra juni 2015 til juli 2016. Et år som skulle vise seg å bli et av de mest dramatiske i MFOs historie. Han vil orientere oss om sine erfaringer.