August 2017 Archives

Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.
Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst. Sted: Bataljonssalen

Tema: Utdanningsreformen
Forsvaret gjennomfører en omfattende reform av sitt utdanningssystem -Innledere og påfølgende paneldebatt.  Program:

1800 -1805: Åpning/innledning (Sjef KSL Ob Erlend Bekkestad)

1805-1845: Om utdanningsreformen (Sjef KSL)

1850-1905: Fremtidig utdanning i historisk perspektiv (Ob Harald Høibakk /FHS)

1905-1920: Akademisk tilnærming til profesjonsutdanning (Prof. Glenn-Egil Torgersen/FHS)

1920-1940: Utdanningsreformen sett fra arbeidstakerorg.side, (Leder KOL Kim Sabel og
                   Nestleder BFO, Rune Rudberg)

1940-2000: Kort paneldebatt og oppsummering (Ordstyrer: Styreleder KSV, Asgeir Myhre)

Vi ønsker eksisterende og potensielle nye medlemmer hjertelig velkommen! (Under den sosiale delen blir det mulighet for å melde seg inn i KSV for de som ønsker dette.)

2017 - Høstmøte KS-venner.jpg
Etter møtet gjennomføres sosialt samvær og KSV tilbyr enkel bevertning i messa.
Vel møtt til et svært interessant tema. Og, hjelp oss gjerne med å spre informasjon om høstmøtet til dine kullkamerater.


Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag. Markeringen gjennomføres den 22. august kl 1900, ved statuen av ham, på plenen nedenfor Holmenkollen Restaurant (kart). Etter markeringen  blir det sosialt samvær for de frammøtte.

Oberst Angell beskrives som idrettsmann, skientusiast, forfatter, foredragsholder, fremmedlegionær, varm patriot, folkeoppdrager og mottaker av medaljen for edel dåd i gull, Krigskorset med palme og stjerne, samt kommandør av Æreslegionen. I 1905 ble han som første nordmann innvalgt i IOC (Les mer...)

Vel møtt! Vår Facebookside inneholder for øvrig en "event" hvor det er mulig å melde sin ankomst (trykk "Going" for å bekjentgjøre at du kommer).

Oberst_Angell.jpg
Styret i KS-venner gjennomfører styremøte umiddelbart forut for markeringen (1730)