T-10s fremtid er usikker

Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10. Flere instanser i Forsvaret er engasjert for å finne en god løsning, men det er p.t. ikke klart hva denne vil innebære.
 
Krigsskolen er en stor bruker av T-10, og blant KSVs medlemmer er det mange som har gode minner og følelser knyttet til bygningen i Oslo sentrum.
 
KS Venners styre har derfor nedsatt et arbeidsutvalg med mandat til å studere alternative løsninger for fremtidige eieforhold og bruk av T-10. Vårt mål er at T-10 primært skal forbli i offentlig eie og sikre Krigskolens fremtidige bruk av lokalene. Utvalget vil innhente informasjon om T-10s status og evt fremtidige planer Forsvaret har for bygningen, samt avklare regelverk og prosedyrer knyttet til videre forvaltning.

T-10 er fredet iht forskrift 06.05.2004 med hjemmel i Kulturminneloven. Arbeidet skal skje i all åpenhet og være kjent for alle ledd i Forsvaret og andre interesserte. KS Venners styre vil jevnlig informere Krigsskolens og Hærens ledelse om det arbeidet som gjøres. Foreningens medlemmer blir informert via internettsidene og FaceBook.

T10-skilt.jpg

Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…