February 2018 Archives

Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet (oppstart 18.00, se tidsplan nedenfor)

Tema for vårmøtet: "NATOs snubletråd mot Russland" 

Over 200 norske soldater var fra sommeren 2017 stasjonert i Litauen som en del av NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence (eFP). Styrkesjefen, kaptein Brage Reinaas, holder foredraget om operasjonen, 

BrageReinaas.jpg

Reinaas vil berøre:

  •        Om avdelingen som deltok
  •        Bakteppet, oppdrag og organisering i et norsk og internasjonalt perspektiv
  •        Forberedelser
  •        Hvordan man opplever trusselen
  •        Hvordan det er å være norsk i en multinasjonal setting - fordeler og ulemper
  •        Hva vi gjorde
  •        Hva fikk vi ut av det og hva har vi lært

Foredraget handler mer om avdelingens rolle i et norsk/litauisk/NATO perspektiv enn hva vi gjorde «i leir». Kompleksiteten i multinasjonalitet og hvordan vi som nordmenn passer inn der vies også en del tid. Håpet er at disse lærdommene og erfaringene skal være allment gyldige og dermed overførbare.

Agenda - Årsmøte for Krigsskolens venner

Tirsdag 10. april, kl 18.00

1. Åpning av årsmøtet ved styreleder
2. Årsmøtets gjennomføring - protokoll/ordstyrer/tellekorps
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap for 2017
5. Revisors beretning
6. Vedtak om ansvarsfrihet for styret
7. Arbeidsplan for kommende år
8. Valg

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret senest 3.april

Tidsplan for kvelden

17.00 Baråpning

18.00 Årsmøte

19.00 Vårmøte - foredrag om norske styrkers innsats i Litauen

19.45 Enkel bevertning, baråpning og sosialt samvær.

Slutt kl 21.00