July 2018 Archives

Fryktelig trist !

Hærsjef Odin Johannessen mener Forsvaret står i fare for å miste et kulturhistorisk ankerfeste. 
Les hele artikkelen på Forsvaret Forums sider her

 
Krigsskolens venner har mottatt svar på sin henvendelse til FD om bevaring av T-10. Det fremgår av svaret at FD har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å avhende Den Gamle Krigsskole i Tollbugata 10.

For å lese FDs svar til KS-venner, klikk lenken: