Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet (oppstart 18.00, se tidsplan nedenfor)

Tema for vårmøtet: "NATOs snubletråd mot Russland" 

Over 200 norske soldater var fra sommeren 2017 stasjonert i Litauen som en del av NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence (eFP). Styrkesjefen, kaptein Brage Reinaas, holder foredraget om operasjonen, 

BrageReinaas.jpg

Reinaas vil berøre:

 •        Om avdelingen som deltok
 •        Bakteppet, oppdrag og organisering i et norsk og internasjonalt perspektiv
 •        Forberedelser
 •        Hvordan man opplever trusselen
 •        Hvordan det er å være norsk i en multinasjonal setting - fordeler og ulemper
 •        Hva vi gjorde
 •        Hva fikk vi ut av det og hva har vi lært

Foredraget handler mer om avdelingens rolle i et norsk/litauisk/NATO perspektiv enn hva vi gjorde «i leir». Kompleksiteten i multinasjonalitet og hvordan vi som nordmenn passer inn der vies også en del tid. Håpet er at disse lærdommene og erfaringene skal være allment gyldige og dermed overførbare.

Agenda - Årsmøte for Krigsskolens venner

Tirsdag 10. april, kl 18.00

1. Åpning av årsmøtet ved styreleder
2. Årsmøtets gjennomføring - protokoll/ordstyrer/tellekorps
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap for 2017
5. Revisors beretning
6. Vedtak om ansvarsfrihet for styret
7. Arbeidsplan for kommende år
8. Valg

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret senest 3.april

Tidsplan for kvelden

17.00 Baråpning

18.00 Årsmøte

19.00 Vårmøte - foredrag om norske styrkers innsats i Litauen

19.45 Enkel bevertning, baråpning og sosialt samvær.

Slutt kl 21.00


T-10s fremtid er usikker

Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10. Flere instanser i Forsvaret er engasjert for å finne en god løsning, men det er p.t. ikke klart hva denne vil innebære.
 
Krigsskolen er en stor bruker av T-10, og blant KSVs medlemmer er det mange som har gode minner og følelser knyttet til bygningen i Oslo sentrum.
 
KS Venners styre har derfor nedsatt et arbeidsutvalg med mandat til å studere alternative løsninger for fremtidige eieforhold og bruk av T-10. Vårt mål er at T-10 primært skal forbli i offentlig eie og sikre Krigskolens fremtidige bruk av lokalene. Utvalget vil innhente informasjon om T-10s status og evt fremtidige planer Forsvaret har for bygningen, samt avklare regelverk og prosedyrer knyttet til videre forvaltning.

T-10 er fredet iht forskrift 06.05.2004 med hjemmel i Kulturminneloven. Arbeidet skal skje i all åpenhet og være kjent for alle ledd i Forsvaret og andre interesserte. KS Venners styre vil jevnlig informere Krigsskolens og Hærens ledelse om det arbeidet som gjøres. Foreningens medlemmer blir informert via internettsidene og FaceBook.

T10-skilt.jpg
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.
Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst. Sted: Bataljonssalen

Tema: Utdanningsreformen
Forsvaret gjennomfører en omfattende reform av sitt utdanningssystem -Innledere og påfølgende paneldebatt.  Program:

1800 -1805: Åpning/innledning (Sjef KSL Ob Erlend Bekkestad)

1805-1845: Om utdanningsreformen (Sjef KSL)

1850-1905: Fremtidig utdanning i historisk perspektiv (Ob Harald Høibakk /FHS)

1905-1920: Akademisk tilnærming til profesjonsutdanning (Prof. Glenn-Egil Torgersen/FHS)

1920-1940: Utdanningsreformen sett fra arbeidstakerorg.side, (Leder KOL Kim Sabel og
                   Nestleder BFO, Rune Rudberg)

1940-2000: Kort paneldebatt og oppsummering (Ordstyrer: Styreleder KSV, Asgeir Myhre)

Vi ønsker eksisterende og potensielle nye medlemmer hjertelig velkommen! (Under den sosiale delen blir det mulighet for å melde seg inn i KSV for de som ønsker dette.)

2017 - Høstmøte KS-venner.jpg
Etter møtet gjennomføres sosialt samvær og KSV tilbyr enkel bevertning i messa.
Vel møtt til et svært interessant tema. Og, hjelp oss gjerne med å spre informasjon om høstmøtet til dine kullkamerater.


Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag. Markeringen gjennomføres den 22. august kl 1900, ved statuen av ham, på plenen nedenfor Holmenkollen Restaurant (kart). Etter markeringen  blir det sosialt samvær for de frammøtte.

Oberst Angell beskrives som idrettsmann, skientusiast, forfatter, foredragsholder, fremmedlegionær, varm patriot, folkeoppdrager og mottaker av medaljen for edel dåd i gull, Krigskorset med palme og stjerne, samt kommandør av Æreslegionen. I 1905 ble han som første nordmann innvalgt i IOC (Les mer...)

Vel møtt! Vår Facebookside inneholder for øvrig en "event" hvor det er mulig å melde sin ankomst (trykk "Going" for å bekjentgjøre at du kommer).

Oberst_Angell.jpg
Styret i KS-venner gjennomfører styremøte umiddelbart forut for markeringen (1730)
Vårmøtet 2017.jpg

I forlengelsen av årsmøtet den 26.april 2017, kl 1800 i T-10, inviterer vil til vårmøte kl 1900. Baråpning og enkel servering.


Multinational Force and Observers - fra idyll til intense kamphandlinger


I år får vi besøk av oberst Svend Arne Hokstad, som i fjor kom hjem etter et år i MFO i Sinai.
Norge har bidratt med militært personell til MFO siden misjonens oppstart i 1982. Norge har blant annet hatt fire styrkesjefer. Stillingen som Sjef operasjoner har vært norsk hele tiden.

Fram til den arabiske våren i 2011 var situasjonen preget av relativt fredelige forhold og misjonen ble av mange omtalt som en "feriemisjon". Slik er det ikke lenger. Etter revolusjonen i 2011, valget av president Mohammed Morsi fra Det Muslimske Brorskap og det påfølgende militære statskuppet i 2013, har situasjonen i Egypt generelt og Sinai spesielt, forverret seg. Situasjonen utviklet seg ytterligere til det verre i slutten av 2014, da ISIL aktivt tok til kamp mot egyptiske myndigheter i Sinai. Situasjonen i nordre Sinai er derfor preget av intense kamphandlinger med dramatiske konsekvenser for både lokalbefolkningen og for MFO.

Oberst Hokstad hadde stillingen som Sjef operasjoner fra juni 2015 til juli 2016. Et år som skulle vise seg å bli et av de mest dramatiske i MFOs historie. Han vil orientere oss om sine erfaringer.


Årsmøtet 2017


ÅRSMØTE_Presentasjon_2017.pdf


Det innkalles til årsmøte i Krigsskolens venner, onsdag 26.april 2017, kl 1800 i T-10.

Etter årsmøtet avholdes som vanlig et vårmøte, med foredrag, baråpning og bevertning.

Saksliste for årsmøtet:

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap

3. Revisors beretning

4. Vedtatt ansvarsfrihet for styret

5. Arbeidsplan for 2017

6. Valg

I år slår vi sammen Krigsskolens Venners høstmøte med Kadettsamfunnets Innovasjonsdag.

I tillegg til det som fremgår av programmet, vil vi i Krigsskolens venner sin noe om innovasjon i ledelse.


Påmelding er nødvendig! Følg lenken til arrangementet - bla nedover til "Detaljer" - meld deg på nederst!

 


Thumbnail image for Innovasjon 2016.png

Krigsskolens Venners Hederspris 2016 ble tildelt kadett Silje Johansen Willassen
KSV Hederspris 2016b.jpeg
Styrets begrunnelse:

Årets prisvinner er en svært handlekraftig  kadett, med utmerket gjennomføringsevne. Prisvinneren er respektert i kullet - kritisk der det er på sin plass og bifallende eller ydmyk der dette trengs. 
Kadetten har levert meget godt både teoretisk og praktisk,og er en dyktig og allsidig offiser. 
Kadetten har vært sentral i flere sosiale sammenkomster, til fremme for godt miljø innad i kullet og bidrar også i Forposten med viktige og tydelige meninger.
Kadetten var pådriver og en av stifterne bak Lingekruset, en påskjønnelse som gis til særlig fortjente Linge-kadetter. 
Utad har prisvinneren vært aktiv og synlig med høy kvalitet på sine bidrag, blant annet i Oslo Militære samfunn og gjennom deltakelse  på 70-årsmarkering for D-dagen i Normandie sammen med norske veteraner. 
Videre har prisvinneren skaffet kullet kunnskapsrike foredragsholdere, som har ryddet tid i sine kalendere når prisvinneren har bedt dem dele sine erfaringer. 
Prisvinneren favner bredt også utenfor eget våpen og har etablert gode kontakter i spesialstyrkene, blant veteranene og i Departementet. 
Oppsummert kan årets prisvinner betegnes som en svært omsorgsfull person med overskudd, retning og vilje. 
Hun ønsker det beste for sine og gjør alt hun kan for at ny kunnskap, nye muligheter og opplevelser skal tilkomme flere. 
Dette gjør hun samtidig som hun fullfører sin egen krevende utdannelse på en meget god måte. 
Gjennom sitt arbeid har hun fremmet Krigsskolen og fremmet Kull Linge, hun har opplyst og sosialisert kullet, -alt på en elegant måte.

Hedersprisen ble utdelt av John E. Hybertsen, styreleder i Krigsskolens venner.
Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag 22/8, med en samling ved statuen av ham på Holmenkollen mandag 22/8 kl 1800.
Sosialt samvær på Holmenkollen restaurant etterpå.
Obersten beskrives som idrettsmann, skientusiast, forfatter, foredragsholder, fremmedlegionær, varm patriot, folkeoppdrager og mottaker av medaljen for edel dåd i gull, Krigskorset med palme og stjerne, samt kommandør av Æreslegionen. Han var også Norges første medlem i Den olympiske komite. 
Thumbnail image for Oberst Angell (2).jpg

Årsmøtet 2016

Recent Assets

 • BrageReinaas.jpg
 • T10-skilt.jpg
 • 2017 - Høstmøte KS-venner.jpg
 • Oberst_Angell.jpg
 • Vårmøtet 2017.jpg
 • Vårmøtet 2016.JPG
 • 11950211_1125160244165903_4850630521600815615_o.jpg
 • Plakat høst 2015.png
 • KSV Hederspris 2016b.jpeg
 • KSV Hederspris 2015.jpg