Kontakt & innmelding

Kontaktadresse:                                          

Krigsskolens VennerEnhetskadett Max.jpg

Den Gamle Krigsskole
Tollbugt 10
0152 Oslo

Du kan også kontakte oss på e-post:

Styreleder John Hybertsen: jehybert@hotmail.com

Sekretær og kasserer: Morten R. Johansen: mortenrjohansen@hotmail.com

 

Bli medlem

Hvem som kan bli medlem er beskrevet på Velkomstsiden
Tilfredsstiller du kravene vil vi at du melder inn følgende til sekretæren:

Eks:     Navn                         Adresse                      Kull         Email                 Mobil       
Per Olav Apalnes - Vestrevei 81b 1397 Nesøya - 76-79 - poa@cogito.as  -  94978450

Samtidig innbetales kroner 500.- til konto: 15031217579 

Dette er en engangskontingent, som gjelder fra 2013 og ut. De som tidligere har betalt medlemsavgift årlig på kr 150.- betaler  kun kr 300.- uavhengig av hvor lenge de har vært medlemmer. Behov for friske midler utover kontingent vil skje gjennom boksalg og sponsing fra ekstra gode venner.

Vi satser primært på digital kommunikasjon. Posten vil kun nyttes til å sende det som ikke er mulig å sende digitalt.

Ved bestilling av lokaler i "den gamle Krigsskole" kan betalende medlemmer kontakte.
Tollbugata 10 - Kontaktperson er Intendant Hilde Falck Olsen på telefon: 47483495 og mail: ofalck@mil.no
De som ikke er betalende medlemmer må henvende seg på andre kanaler - og ikke gjennom Krigsskolens Venner.-


Nyheter

Årsmøte og vårmøte
Krigsskolens venner gjennomfører årsmøte den 6. april 2016 kl 1000 i Bataljonssalen på Krigsskolen. Foreløpig saksliste:1. Styrets årsberetning2. Regnskap3. Revisors beretning4. Vedtatt ansvarsfrihet…
Høstmøtet 2015, 18.november 2015
Vel møtt 20. aug. kl 18