Kontakt & innmelding

Kontaktadresse:                                          

Krigsskolens VennerEnhetskadett Max.jpg

Den Gamle Krigsskole
Tollbugt 10
0152 Oslo

Du kan også kontakte oss på e-post:

Styreleder: Asgeir Myhre

Sekretær:  

Bli medlem

Hvem som kan bli medlem er beskrevet på Velkomstsiden

Tilfredsstiller du kravene vil vi at du melder inn følgende til rekrutteringsansvarlige.
Rekrutteringsansvarlige: Bjørn Eidsvåg eller Hans Petter Herland
Bruk vedlegget: MedlemKSV.xlsx når du sender e-posten til de rekrutteringsansvarlige. Vi ber om følgende opplysninger:

Eks:     Navn                         Adresse                      Kull         Email                 Mobil       
Per Olav Apalnes - Vestrevei 81b 1397 Nesøya - 76-79 - poa@cogito.as  -  94978450
Sivile medlemmer oppgir når de begynte (og evt. sluttet) å jobbe på KS.

Samtidig innbetales kroner 500.-  enten via VIPPS eller nettbank:

VIPPS: Velg "Betal til" og søk: Krigsskolens venner (alt. 75291) og VIPPS beløpet. Bruk meldingsfeltet til: Fullt navn - kull [årstall]


NETTBANK: Beløpet settes inn på kontonummer: 1503.12.17579 


Kontingenten på kr 500,- er en EN-gangskontingent. Den gjelder fra 2013 og ut. De som tidligere har betalt medlemsavgift årlig på kr 150.- betaler  kun kr 300.- uavhengig av hvor lenge de har vært medlemmer. Behov for friske midler utover kontingent vil skje gjennom boksalg og sponsing fra ekstra gode venner.

Vi satser primært på digital kommunikasjon. Posten vil kun nyttes til å sende det som ikke er mulig å sende digitalt.

Ved bestilling av lokaler i "den gamle Krigsskole" kan betalende medlemmer kontakte.
Tollbugata 10 - Kontaktperson er Intendant Hilde Falck Olsen på telefon: 47483495 og mail: ofalck@mil.no
De som ikke er betalende medlemmer må henvende seg på andre kanaler - og ikke gjennom Krigsskolens Venner.-


Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…