Resultater tagget med “Høstmøte 2011” fra Krigsskolensvenner

Krigsskolens Venner inviterer til møte med tema CSR på Linderud leir kl 1800-2200. 
Corporate Social Responsibility er bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

Regjeringen i Norge har dedikert en egen stortingsmelding (nummer 10) til dette området. Her anbefales norske bedrifter blant annet innmelding i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig CSR-rammeverk, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige drift.


Med Livet som innsats og med mulighet for å få andres liv/død på samvittigheten er kravet til offiserers holdning til omgivelsene avgjørende.

Vi har fått med debattanter med klare meldinger om hvilke krav må stilles til offiserer og ledere som er Norges ansikt utad i fremmede kulturer.
Lysbilde1.png

 

Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…