Resultater tagget med “Vårmøtet” fra Krigsskolensvenner

DSC_3264.jpg
 

Foto Munch
Ca. 100 deltok på Vårmøtet, i forlengelsen av generalforsamlingen. Alle saker ble godkjent og det nye styret, finner du under Styre og medlemmer
Vi fikk en grundig innledning fra nyutnevnt Generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen i hvordan Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) var organisert og hvordan samarbeidet med Politiet fungerte. "Det er primært snakk om å anmode om kapasiteter, ikke utstyr og personell"
Deretter fikk vi en orietering om hvordan Politiet og Forsvaret samarbeidet, sett fra et Politisynspunkt, ved Per-Jacob Solhaug.
Ut fra disse orienteringene ga Politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, sitt syn på samarbeidet, hvordan dett hadde utviklet seg, muligheter og utfordringer i framtiden.

De fremmøtte fikk et nyansert innblikk i Politiets og Forsvarets utfordringer. Mange innså at dette var meget komplekst og krevde kunnskap, felles trening, bedre materiell og felles kommunikasjonssystemer.

Etterpå åpnet Magne Lerø for debatt med salen. Det framkom mange interessante synspunkter fra aktører som var og hadde vært sentrale i dette arbeidet de siste 10-15 årene.
Konklusjonen var at mye var bedre nå enn i 2004. De siste par årene hadde de største positive endringene skjedd. Det er fortsatt betydelig forbedringspotensiale. Prioritering av oppgaver og evne til å jobbe synkronisert med tydelig ansvarsforhold står sentralt. Det finnes ikke ressurser til å gjøre alt for alle. Dermed vil det fortsatt være de politiske rammene og tildeling av midler til utstyr og øving som blir styrende. 
Debatten fortsatte på messa. De som var tilstede har et bedre grunnlag for å uttalelse seg om hvordan samarbeidet burde være.
KSV takker for deltakelsen. Nedenfor finnes bilder av ordstyrer og noen av de som deltok. 
Momenter som har kommet i ettertid.  A  B

Lerø_Jakobsen.jpg
Normann.jpg
Hellstrøm.jpg
Pran.jpgKarlsen.jpgHeimsjø.jpg
Odin.jpg
Panelet.jpg

Nyheter

Vårmøte 2018 (m/årsmøte): "NATOs snubletråd mot Russland"
Krigsskolens venner innbyr alle til vårmøte i T-10, tirsdag 10.april kl 19.00. Årsmøte for KS-venner avholdes umiddelbart forut for vårmøtet…
T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…